Pentru Investitori

DECIZII ASF

DECIZIA NR. 1386/24.06.2015 DE ADMITERE LA TRANZACTIONARE PE SISTEMULALTERNATIV DE TRANZACTIONARE

DECIZIA NR. 1386/24.06.2015

DECIZIA NR. 824/29.07.2015 DE ADMITERE LA TRANZACTIONARE PE SISTEMULALTERNATIV DE TRANZACTIONARE; INCEPERE OPERATIUNI DE TRANZACTIONARE

DECIZIA NR. 824/29.07.2015

RAPOARTE ANUALE

Raport anual 2014

RAPORT ANUAL 2014

DECLARATIE

RAPORT DE AUDIT

BILANT 2014

Adunari Generale

>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 08/09.12.2016 – MATERIALE DE SEDINTA

Convocator AGOA 08/09.12.2016

formular imputernicire speciala – persoane fizice

formular imputernicire speciala -persoane juridice

formular de vot prin corespondenta-pers fizice

formular de vot prin corespondenta-pers juridice

proiect hotarare agoa

informatii pentru actionari

>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR – 15/16.04.2016 – MATERIALE DE SEDINTA

HOTARARE AGOA NR.36/15.04.2016

HOTARARE AGEA 37/15.04.2016

CONVOCATOR

BILANT 2015

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2015

RAPORT DE AUDIT 2015

PLAN DE INVESTITII 2016

BVC 2016

FORMULAR IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE FIZICE AGOA

FORMULAR IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE JURIDICE AGOA

FORMULAR IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE FIZICE AGEA

FORMULAR IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE JURIDICE AGEA

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE AGOA

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE AGOA

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE AGEA

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE AGEA

OFERTA AUDITOR

>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 30/31.05.2015 – MATERIALE DE SEDINTA

CONVOCATOR

CONVOCATOR

BILANT 2014

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE

PROCURA SPECIAL PERSOANE FIZICE

PROCURA SPOECIALA PERSOANE JURIDICE PERSOANE JURIDICE

>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 27/28.04.2015 – MATERIALE DE SEDINTA

CONVOCATOR

CONVOCATOR

PROIECT DE HOTARARE AGOA

PROIECT DE HOTARARE

PROCURI SPECIALE

RAPORT ADMINISTRATORI

RAPORT AUDITOR

FORMULAR PROCURA SPECIALA PERSOANE FIZICE

FORMULAR PROCURA SPECIALA PERSOANE JURIDICE

BILANT 2014

BVC 2015

CONTRACTARE LINIE DE CREDIT

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE

>>ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR – 19/20.02.2015 – MATERIALE DE SEDINTA

HOTARAREA AGEA NR. 33/19.02.2015
HOTARAREA AGEA 33/19.02.2015

CONVOCATOR

CONVOCATOR

RAPORT CA LEGEA 151

RAPORT CA

PROCURI SPECIALE

FORMULAR PROCURA SPECIALA PERSOANE FIZICE

FORMULAR PROCURA SPECIALA PERSOANE JURIDICE

VOT PRIN CORESPONDENTA

FORMULAR VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE

FORMULAR VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE

PROIECT DE HOTARARE AGEA

PROIECT DE HOTARARE

INFORMARE ACTIONARI  CU PRIVIRE LA MODALITATILE DE RETRAGERE DIN SOCIETATE, CONFORM LEGII 151/2014

INFORMARE ACTIONARI

 

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 14/15.08.2014 – MATERIALE  DE SEDINTA

LISTA CANDIDATI PENTRU ALEGEREA CA

ERCULESCU FLORICA

GAVRILA ION

HUTANU MIHAELA GABRIELA

MARINESCU ALEXE

MIHAI MARIAN

PATRICHI ION

UNGUREANU EUGEN

UNGUREANU ION

VIGARU ION

MODEL BULETIN VOT

MODEL

FORMULAR PROCURA SPECIALA

FORMULAR PROCURA AGOA 14/15.08.2014

 

HOTARAREA CA 209/07.08.2014

HOTARARE

CONVOCATOR

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 10/11.07.2014 – MATERIALE  DE SEDINTA

LISTA CANDIDATI PENTRU ALEGEREA CA

ERCULESCU FLORICA

HUTANU MIHAELA GABRIELA

PATRICHI ION

VIGARU ION

MIHAI MARIAN

UNGUREANU ION

UNGUREANU EUGEN

MARINESCU ALEXE

RADULESCU NICOLAE

 S.C ASSET INVEST S.A.

HOTARAREA CA 207

HOTARAREA 207/04.07.2014

FORMULAR PROCURA SPECIALA

FORMULAR PROCURA AGOA 10/11.07.2014

CONVOCATOR

CONVOCATOR

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 24/25.04.2014 – MATERIALE  DE SEDINTA

HOTARAREA AGOA NR. 30/25.04.2014

FORMULAR PROCURA SPECIALA PERSOANE FIZICE

FORMULAR PROCURA SPECIALA PERSOANE JURIDICE

RAPORT ADMINISTRATORI

 RAPORT AUDITOR FINANCIAR

 BILANT 2013

 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

BVC 2014

CONTRACTARE LINIE DE CREDIT

CONVOCATOR

CONVOCATOR

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 29.04.2013

HOTARAREA AGOA NR.29 / 29.04.2013

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  -17/18.05.2012

HOTARARE CA 166/11.04.2012

HOTARAREA CA

HOTARAREA CA 166/11.04.2012

CONVOCATOR

CONVOCTOR

PROCURI SPECIALE

PROCURA PERSOANA FIZICA

PROCURA PERSOANA JURIDICA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  -23/24.04.2012

ERATA!!!

ERATA!!!

CONVOCATOR

CONVOCATOR AGOA 23/24.04.2012 – PAG.1

CONVOCATOR AGOA 23/24.04.2012 – PAG.2

CONVOCATOR AGOA 23/24.04.2012 – PAG.3

MATERIALE AGOA 29/30.04.2013

CONVOCATOR AGOA 29/30.04.2013

PROCURA SPECIALA

PROCURA SPECIALA REFACUTA

MODEL BULETIN VOT ADMINISTRATORI 2013

LISTA CRONOLOGICA CANDIDATURI ADMINISTRATORI 2013

MODEL BULETIN VOT ALEGERE AUDITOR 2013

MODEL BULETIN VOT REVOCARE CA 2013

MATERIALE DE SEDINTA

SITUATII 31.12.2012

BILANT 31.12. 2012

Bugetul de venituri si cheltuieli 2013

Raportul administratorului 2012

Note explicative bilant 2012

Situatia fluxurilor de trozorerie 31.12.2012

Modificarile capitalurilor proprii 31.12.2012

Plan de investitii 2013

Raport de audit 2012

SITUATII 31.12.2011

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL 2011

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR  PENTRU ANUL 2011

BILANT 31.12. 2011

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  31.12.2012

NOTE CONTABILE  BILANT 2011

DATE INFORMATIVE

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR

BVC 2012

PLAN DE INVESTITII  2012

CONTRACTARE LINIE DE CREDIT

HOTARAREA  CA 166/11.04.2012

HOTARAREA 166/11.04.2012

LISTA CANDIDATI PENTRU ALEGEREA CA

MIHAI MARIAN

HUTANU MIHAELA GABRIELA

SPALATELU CONSTANTA

PATRICHI ION

VIGARU ION

ERCULESCU FLORICA

ANDRONACHE GELU

FORMULAR PROCURA SPECIALA

PROCURA PERSOANE FIZICE

PROCURA PERSOANE JURIDICE

BULETINE DE VOT

BULETIN DE VOT REVOCARE CA

BULETIN DE VOT ALEGERE CA

BULETIN DE VOT ALEGERE AUDITOR FINANCIAR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  -14/15.09.2011

Procura speciala AGOA din data de 14/15.09.2011

HOTARAREA 158/09.09.2011 – EXTRAS

PROCURA SPECIALA

Convocator:

REPUBLICARE ORDINE DE ZI AGOA 14/15.09.2011

CONVOCATOR AGOA 14/15.09.2011

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  -08/09.08.2011

HOTAREAREA  AGEA NR. 26/08.08.2011

PROCURA SPECIALA AGEA  08/09.08.2011

CONVOCATOR AGEA 08/09.08.2011

 

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  –

06/07.07.2011

Completare ordine de zi

COMPLETARE CONVOCATOR

Formular Procura Speciala

FORMULAR PROCURA SPECIALA

Formular Buletin de vot revocare administratori

BULETIN VOT REVOCARE

Formular Buletin de vot alegere administratori

BULETIN VOT ALEGERE

Lista candidati pentru postul de Administrator

HOTARAREA NR. 152/21.06.2011 

PATRICHI ION

SICHIGEA ELENA

PARVAN CLAUDIA

HUTANU MIHAELA GABRIELA

MIHALCEA PETRU

GHEORGHE CHIRILA

VIGARU ION

JEMBOIU GEORGE NICOLAE

STEGARU ANTONETA

ERCULESCU FLORICA

PAUN LIVIU

BRINZA MIHAI

BADOIU MIHAELA MIRELA

ANDRONACHE GELU

ONEA MARIAN DOREL

PLAN DE INVESTITII

PLAN  INVESTITII COMPLETAT

CONVOCATOR

CONVOCATOR AGOA 06/07.07.2011

 

 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 27/28.04.2011


CONVOCATOR AGEA 27/28.04.2011

FORMULAR PROCURA SPECIALA AGEA 27/28.04.2011

Hotararea CA Nr. 147/20.04.2011 – suspendare drept de vot

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 27/28.04.2011

CONVOCATOR AGOA 27/28.04.2011

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2010

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR 2010 pag. 1

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR 201 pag. 2

BILANT 2010

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 2010

NOTE CONTABILE  BILANT 2010

BVC 2011

PLAN DE INVESTITII  2011

FORMULAR PROCURA SPECIALA AGOA 27/28.04.2011

Hotararea CA Nr. 147/20.04.2011 – suspendare drept de vot

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 14/15.02.2011

 

HOTARAREA CA NR. 144/11.02.2011:Suspendare drept de vot actionari – Actiuni concertate

FORMULAR PROCURA SPECIALA  AGOA 14/15.02.2011

FORMULAR BULETIN DE VOT

Hotararea CA nr 143/25.01.2011 – extras

CV-URI CANDIDATI:

DL. MIHALCEA PETRU

DL. MINJINEANU EDY-GABRIEL

DNA. ILIE GABRIELA

Hotararea CA nr 142/12.01.2011

Convocator AGOA 14/15.02.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

02/03.12.2010

Hotararea CA 137 /27.10.2010

Convocator AGOA – 02/03.12.2010 

Hot. CA nr.139/10.11.2010 – Lista candidati, modalitati de vot

Hotararea CA nr. 139/10.11.2010

Bunu Antonel Cristi

Hutanu Mihaela

Parvan Claudia

Sichigea Elena

Patrichi Ion

Buletine de vot

Procura speciala AGOA 02/03.12.2010

Suspendare drept de vot actionari-actiuni concertate

Anunturi de  vanzare