>ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR –29.11.2023-MATERIALE DE SEDINTA
Hotarare AGEA delistare Lactate proiect
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGEA-noiembrie 2023
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGEA noiembrie 2023
Imputernicire-AGEA-pt-persoane-fizice-noiembrie 2023
Imputernicire-AGEA-pt-persoane-juridice-noiembrie 2023
Imputernicire-generala-AGEA-noiembrie 2023
Material informativ aferent punctului 1 AGEA Lactate Natura retragere
Procedura de vot prin corespondenta AGEA noiembrie 2023
Raport vanzare active Lactate Natura cs
Raport_evaluare_INBO_31.07.2023_18.10.2023
Sectiunea 13 - ANEXA B
Sectiunea 14 - ANEXA C
Sectiunea 15 - ANEXA D

Raport semestrial la 30-06-2023 Lactate Natura SA

>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR –30.08.2023-MATERIALE DE SEDINTA
Rezultat vot AGOA din 30.08.2023
Hotararea AGOA 30.08.2023
Proiect hotărâre AGOA Lactate Natura indemnizatii CA
Justificare indemnizatii INBO
Solicitare convocare AGOA
RC 24-07-2023 convocare AGOA
Procedură AGOA august 2023
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGOA-30 august 2023
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGOA-30 august 2023
Imputernicire-AGOA-pt-persoane-fizice-30 august 2023
Imputernicire-AGOA-pt-persoane-juridice-30 august 2023
Imputernicire-generala-AGOA august -2023

>ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR –26.04.2023-27.04.2023-MATERIALE DE SEDINTA
Rezultatul votului AGEA-din-26.04.2023
Rezultatul votului AGOA din 26.04.2023
Raport anual 2022
Hotararea AGEA nr58 26.04.2023
Hotararea AGOA nr.59 26.04.2023
Convocator aprilie 2023
Proiect hotărâri AGEA aprilie 2023
Proiect hotărâri AGOA aprilie 2023
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGEA-26-aprilie-2023
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGOA-26-aprilie-2023
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGEA-26 aprilie-2023
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGOA-26 aprilie-2023
Imputernicire-AGEA-pt-persoane-fizice-26 aprilie-2023
Imputernicire-AGEA-pt-persoane-juridice-26 aprilie-2023
Imputernicire-AGOA-pt-persoane-fizice-26 aprilie-2023
Imputernicire-AGOA-pt-persoane-juridice-26 aprilie-2023
Imputernicire-generala-AGEA-26 aprilie-2023
Imputernicire-generala-AGOA-26 aprilie-2023
Procedură vot
Raport administratori Lactate Natura SA
Raport audit LACTATE NATURA S.A._31.12.2022
Bilant 31.12.2022
BVC 2023
Declaratie


>ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR –07.02.2023-08.02.2023-MATERIALE DE SEDINTA
Centralizator voturi AGEA din 07.02.2023
Hotarare AGEA DIN 07.02.2023
Convocator AGEA 2023
Material diminuare capital
Proiect hotarare AGEA 07-februarie-2023
Imputernicire-generala-AGEA-07-februarie-2023
Imputernicire-AGEA-pt-persoane-juridice-07-februarie-2023
Imputernicire-AGEA-pt-persoane-fizice-07-februarie-2023
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGEA-07-februarie-2023
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGEA-07-februarie-2023

>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR-05.12.2022/06.12.2022-Materiale de sedinta
Rezultat vot 05.12.2022
Hotararea nr.56 AGOA din 05.12.2022
Lista-candidatilor-la-functia-de-membru-al-C.-A.-al-LACTATE-NATURA
CV POPICA DANIELA
CV COLCERIU MIHAELA
CV POPESCU FLORENTINA
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGOA-05-decembrie-2022
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGOA-05-decembrie-2022
Imputernicire-AGOA-pt-persoane-fizice-05-decembrie-2022
Imputernicire-AGOA-pt-persoane-juridice-05-decembrie-2022
Imputernicire-generala-AGOA-05-decembrie-2022
DECLARATIE DE CONSIMTAMANT
Proiect hotarare AGOA 05-decembrie-2022
Convocator AGOA 05.12.2022

>ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR –21.04.2022-22.04.2022-MATERIALE DE SEDINTA
Rezultat vot AGOA
Rezultat vot AGEA
Raport anual 2021
Hotararea AGOA nr.54 din data de 21.04.2022
Hotarea AGEA nr. 55 din data de 21.04.2022
Convocare AGOA & AGEA
Nota auditor financiar
BILANT 31.12.2021
Note explicative la situatiile financiare 2021
Raportul administratorilor 2021
Raportul auditorului bilant 2021
Proiect hotarare AGOA 21-aprilie-2022
Proiect hotarare AGEA 21-aprilie-2022
RAPORT PROPUNERE MAJORARE DE CAPITAL
Material informativ AGOA punctul 5 ordinea de zi
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGOA-21-aprilie-2022
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGOA-21-aprilie-2022
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGEA-21-aprilie-2022
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGOA-21-aprilie-2022
Imputernicire-AGOA-pt-persoane-juridice-21-aprilie-2022
Imputernicire-AGOA-pt-persoane-fizice-21-aprilie-2022
Imputernicire-generala-AGOA-21-aprilie-2022
Imputernicire-AGEA-pt-persoane-juridice-21-aprilie-2022
Imputernicire-AGEA-pt-persoane-fizice-21-aprilie-2022
Imputernicire-generala-AGEA-21-aprilie-2022

>ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR-22.12.2021/23.12.2021-Materiale de sedinta 
Rezultat vot
Hotararea AGEA nr. 53 din data de 22.12.2021
PROIECT-hotarare-AGEA-din-22-dec -2021
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGEA-22-decembrie-2021
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGEA-22-decembrie-2021
Imputernicire-AGOA-pt-persoane-fizice-22-decembrie-2021
Imputernicire-AGEA-pt-persoane-juridice-22-decembrie-2021
Imputernicire-generala-AGEA-22-decembrie-2021
BULETINE DE VOT AGEA 22.12.2021
CONVOCATOR AGEA 22.12.2021
Material informativ privind reducerea capitalului social INBO
>Raportare semestriala 30.06.2021
Raport semestrial 2021

>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR –30.06.2021-01.07.2021-MATERIALE DE SEDINTA
Politica de remunerare aprobata conform hotararii AGOA nr. 52 din 30.06.2021
Rezultat vot
Hotarare AGOA nr.52 din 30.06.2021
Convocator AGOA din data de 30.06.2021
Politica de remunerare
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGOA-din-30-iunie-2021
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGOA-din-30-iunie-2021
Imputernicire-AGOA-pt-persoane-fizice-din-30-iunie-2021
Imputernicire-AGOA-pt-persoane-juridice-din-30-iunie-2021
Imputernicire-generala-AGOA-30-iunie-2021
Proiect-hotarare-AGOA-din-30- iunie-2021
>ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINAR A ACTIONARILOR –15.03.2021-16.03.2021-MATERIALE DE SEDINTA
Rezultat vot
Hotarea AGOA nr. 50 din 15.03.2021
Hotararea AGEA nr. 51 din 15.03.2021
Raportul auditorului
Adresa CASA solicitarea informatii AGEOA 15.03.2021
Adresa raspuns intrebari -LACTATE NATURA-CASA SA
Contract de mandat- Director General-
Adresa raspuns intrebari-LACTATE NATURA
Adresa INBO CASA BACAU-solicitare intrebari AGEOA 15.03.2021
Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2021
Bilant 2020
Note explicative la situatiile financiare 2020
Raportul administratorilor 2020
DRAFT CONTRACT DE ADMINISTRARE
Convocator AGOA si AGEA din data de 15-16.03.2021
Lista candidatilor la functia de membru al C.A. al LACTATE NATURA
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGOA-din-15-martie-2021
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGOA-din-15-martie-2021
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGEA-15-martie-2021
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGEA-din-15-martie-2021
Imputernicire-AGOA-pt-persoane-fizice-din-15-martie-2021
Imputernicire-AGOA-pt-persoane-juridice-din-15-martie-2021
Imputernicire-AGEA-15-martie-2021-pt-persoane-fizice
Imputernicire-AGEA-15-martie-2021-pt-persoane-juridice
Imputernicire-generala-AGOA-15-martie-2021
Imputernicire-generala-AGEA-15-martie-2021
Proiect-hotarare-AGOA-din-15-martie-2021
Proiect-hotarare-AGEA-15-martie-2021
>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINAR A ACTIONARILOR –07.12.2020-08.12.2020-MATERIALE DE SEDINTA
Hotarare AGOA nr. 48 din 07.12.2020
Hotarare AGEA nr 49 din 07.12.2020
Raportul administratorilor ian-oct 2020
Proiect-hotarare-AGEA-07.12.2020
Imputernicire generala-AGEA -07 dec 2020
Imputernicire AGEA-07.12.2020-pt-persoane-juridice
Imputernicire AGEA 07.12.2020-pt-persoane-fizice
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGEA- 07 dec 2020
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGEA- din 07 dec 2020
Proiect hotarare AGOA din 07 dec 2020
Imputernicire generala-AGOA -07 dec 2020
Imputernicire AGOA-pt-persoane-juridice din 07 dec 2020
Imputernicire AGOA-pt-persoane-fizice din 07 dec 2020
Formular de vot prin corespondenta pers juridice AGOA din 07 dec 2020
Formular de vot prin corespondenta pers fizice AGOA din 07 dec 2020
Contract de administrare
Referat privind indemnizatia membrilor noului C.A.
Completare ordine de zi -Convocator AGOA si AGEA - 07-08.12.2020
Convocator AGOA si AGEA din 07.12.2020
Declaratie de consimtamant
Lista candidatilor la functia de membru al C. A. al LACTATE NATURA.
CV-Albu Valeria
CV-Apostica Daniel Constantin
CV-Baceanu Constantin- Mugurel
CV- Colceriu Mihaela
>>Raportare semestriala 30.06.2020
Raport semestrial 2020

>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR –30.04.2020-01.05.2020-MATERIALE DE SEDINTA
Hotarare AGOA nr.47/30.04.2020
Raport anual 01.01-31.12.2019
RAPORT CURENT 22.04.2020
Referat privind indemnizatia si polita de asigurare a membrilor CA
BVC 2020
BILANT 2019
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE 2019
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2019
Convocator AGOA-30.04.2020
Proiect hotarare AGOA 30.04.2020
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGOA-30.04.2020
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGOA-30.04.2020
Imputernicire persoane-fizice-AGOA-30.04.2020
Imputernicire persoane-juridice-AGOA-30.04.2020
Imputernicire generala-AGOA-30.04.2020

Raport curent incetare contract mandat Director General si numire Director General
Raport curent majorare capital social

Decizie- aprobare prospect de oferta publica vanzare actiuni.
Prospect -oferta publica de vanzare de actiuni.

>>Raportare semestriala 30.06.2019
Raport semestrial 2019

>>ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR –15/16.07.2019-MATERIALE DE SEDINTA
Hotararea AGEA nr. 46 din 15.07.2019
Proiect-hotarare-AGEA-15.07.2019
Plan investitii:
-Investitii-prezentare generala
-Investitii- capacitati de productie
-Investitii- transporturi
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGEA-15.07.2019
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGEA-15.07.2019
Imputernicire AGEA 15.07.2019-pt-persoane-fizice
Imputernicire AGEA-15.07.2019-pt-persoane-juridice
imputernicire generala-AGEA -din data de 15.07. 2019

>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR –15/16.07.2019-MATERIALE DE SEDINTA
Hotararea AGOA nr. 45 din 15.07.2019
Convocator AGOA si AGEA 15.07.2019
Proiect-hotarare-AGOA-15.07.2019
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGOA-15.07.2019
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGOA-15.07.2019
Imputernicire AGOA 15.07.2019-pt-persoane-fizice
Imputernicire AGOA-15.07.2019-pt-persoane-juridice
imputernicire generala-AGOA -din data de 15.07. 2019
Lista candidati pentru C.A.-AGOA-15.07.2019
-Albu Valeria

>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 18/19.04.2019-MATERIALE DE SEDINTA
Bilant_31.12.2018
Raport anual 2018
Hotararea 44 AGOA din 18.04.2019
Proiect hotarare AGOA 18.04.2019
Convocator AGOA-18aprilie 2019
Imputernicire AGOA 18.04.2019-pt-persoane-fizice
Imputernicire AGOA-18.04.2019-pt-persoane-juridice
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGOA-18.04.2019
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGOA-18.04.2019
Imputernicire generala-AGOA -din data de 18 aprilie 2019
Situatii financiare 2018
Raportul administratorilor 2018
BVC 2019

>>Raportare semestriala 30.06.2018
Raportare semestriala 30.06.2018
Bilant 30.06.2018

>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 17/18.08.2018-MATERIALE DE SEDINTA
Informare privind ofertele de servicii de audit primite
Oferte servicii de audit
Raport curent completare ordine de zi
Completare ordinea de zi AGOA 17/18.08.2018
Convocator AGOA 17/18.08.2018
Proiect Hotarare AGOA 17/18.08.2018
Lista candidati
- Pauna Ioan
- Saveluc Dan
- Tudor Dumitru
- Lungu Gianina
- Balac Cerasela
- Balac Vlad
- Balac Gheorghe
- Dorin Stanicel
Notificare REVAN COM SA Galati
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-fizice-AGOA-17 08 2018
Formular-de-vot-prin-corespondenta-pers-juridice-AGOA-17 08 2018
Imputernicire-AGOA-17.08.2018-pt-persoane-juridice
Imputernicire-AGOA-17.08.2018-pt-persoane-fizice
Proiect investitii 2018
Informare privind indemnizatia si polita de asigurare a membrilor CA

>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 29/30.04.2018-MATERIALE DE SEDINTA
Hotararea 42 AGOA 29.04.2018
Raportul administratorilor 2017
Bilant decembrie 2017
BVC 2018
Raport Auditor
Formular de vot prin corespondenta - persoane fizice AGOA 29/30.04.2018
Formular de vot prin corespondenta - persoane juridice AGOA 29/30.04.2018
Imputernicire AGOA - persoane fizice 29/30.04.2018
Imputernicire AGOA - persoane juridice 29/30.04.2018
Convocator AGOA 29/30.04.2018
Proiect hotarare AGOA 29/30.04.2018
>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 15/18.12.2017
Formular de vot prin corespondenta pers fizice AGOA 15.12.2017
Formular de vot prin corespondenta pers juridice AGOA 15.12.2017
Hotararea 41 AGOA 15.12.2017
Imputernicire AGOA 15.12.2017 - pt persoane fizice
Imputernicire AGOA 15.12.2017 - pt persoane juridice


>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR – 28/29.04.2017 – MATERIALE DE SEDINTA
Hotarare 39 AGOA

Hotarare 40 AGEA

Situatia actiunilor emise Lactate Natura SA

BVC 2017

PLAN DE INVESTITII 2017

Raport auditor

Convocator AGOA si AGEA 2017 

Bilant decembrie 2016

Raportul administratorilor 2016

Formular de vot prin corespondenta pers fizice AGOA 28.04.2017

Formular de vot prin corespondenta pers juridice AGOA 28.04.2017

Formular vot prin corespondenta persoane fizice AGEA 28.04.2017

Formular vot prin corespondenta persoane juridice AGEA 28.04.2017

Imputernicire AGEA 28.04.2017 - pt persoane fizice

Imputernicire AGEA 28.04.2017 - pt persoane juridice

Imputernicire AGOA 28.04.2017 - pt persoane fizice

Imputernicire AGOA 28.04.2017 - pt persoane juridice

Proiect hotarare AGEA 28.04.2017

Proiect hotarare AGOA 28.04.2017

Raportare semestriala 2016

Declaratia persoanelor responsabile privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare
BILANT 30.06.2016
Raport semestrial conform Regulament CNVM nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar 01.01.-30.06.2016
Raport anual conform Regulament CNVM nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2015

>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  – 08/09.12.2016 – MATERIALE DE SEDINTA

Lista Candidati

-Gavrila Ion

-Erculescu Florica

-Mihai Marian

-Pauna Ioan

-Vigaru Ion

-Ungureanu Ion

-Saveluc Dan

Convocator AGOA 08/09.12.2016

Imputernicire speciala – persoane fizice

Imputernicire speciala -persoane juridice

Formular de vot prin corespondenta-pers fizice

Formular de vot prin corespondenta-pers juridice

proiect hotarare agoa

informatii pentru actionari

>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR – 15/16.04.2016 – MATERIALE DE SEDINTA

HOTARARE AGOA NR.36/15.04.2016

HOTARARE AGEA 37/15.04.2016

CONVOCATOR

BILANT 2015

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2015

RAPORT DE AUDIT 2015

PLAN DE INVESTITII 2016

BVC 2016

FORMULAR IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE FIZICE AGOA

FORMULAR IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE JURIDICE AGOA

FORMULAR IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE FIZICE AGEA

FORMULAR IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE JURIDICE AGEA

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE AGOA

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE AGOA

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE AGEA

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE AGEA

OFERTA AUDITOR

>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 30/31.05.2015 – MATERIALE DE SEDINTA

CONVOCATOR

CONVOCATOR

BILANT 2014

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE

PROCURA SPECIAL PERSOANE FIZICE

PROCURA SPOECIALA PERSOANE JURIDICE PERSOANE JURIDICE

>>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 27/28.04.2015 – MATERIALE DE SEDINTA

CONVOCATOR

CONVOCATOR

PROIECT DE HOTARARE AGOA

PROIECT DE HOTARARE

PROCURI SPECIALE

RAPORT ADMINISTRATORI

RAPORT AUDITOR

FORMULAR PROCURA SPECIALA PERSOANE FIZICE

FORMULAR PROCURA SPECIALA PERSOANE JURIDICE

BILANT 2014

BVC 2015

CONTRACTARE LINIE DE CREDIT

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE

>>ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR – 19/20.02.2015 – MATERIALE DE SEDINTA

HOTARAREA AGEA NR. 33/19.02.2015
HOTARAREA AGEA 33/19.02.2015

CONVOCATOR

CONVOCATOR

RAPORT CA LEGEA 151

RAPORT CA

PROCURI SPECIALE

FORMULAR PROCURA SPECIALA PERSOANE FIZICE

FORMULAR PROCURA SPECIALA PERSOANE JURIDICE

VOT PRIN CORESPONDENTA

FORMULAR VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE

FORMULAR VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE

PROIECT DE HOTARARE AGEA

PROIECT DE HOTARARE

INFORMARE ACTIONARI  CU PRIVIRE LA MODALITATILE DE RETRAGERE DIN SOCIETATE, CONFORM LEGII 151/2014

INFORMARE ACTIONARI

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 14/15.08.2014 – MATERIALE  DE SEDINTA

LISTA CANDIDATI PENTRU ALEGEREA CA

ERCULESCU FLORICA

GAVRILA ION

HUTANU MIHAELA GABRIELA

MARINESCU ALEXE

MIHAI MARIAN

PATRICHI ION

UNGUREANU EUGEN

UNGUREANU ION

VIGARU ION

MODEL BULETIN VOT

MODEL

FORMULAR PROCURA SPECIALA

FORMULAR PROCURA AGOA 14/15.08.2014

HOTARAREA CA 209/07.08.2014

HOTARARE

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 10/11.07.2014 – MATERIALE  DE SEDINTA

LISTA CANDIDATI PENTRU ALEGEREA CA

ERCULESCU FLORICA

HUTANU MIHAELA GABRIELA

PATRICHI ION

VIGARU ION

MIHAI MARIAN

UNGUREANU ION

UNGUREANU EUGEN

MARINESCU ALEXE

RADULESCU NICOLAE

 S.C ASSET INVEST S.A.

HOTARAREA CA 207

HOTARAREA 207/04.07.2014

FORMULAR PROCURA SPECIALA

FORMULAR PROCURA AGOA 10/11.07.2014

CONVOCATOR

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 24/25.04.2014 – MATERIALE  DE SEDINTA

HOTARAREA AGOA NR. 30/25.04.2014

FORMULAR PROCURA SPECIALA PERSOANE FIZICE

FORMULAR PROCURA SPECIALA PERSOANE JURIDICE

RAPORT ADMINISTRATORI

 RAPORT AUDITOR FINANCIAR

 BILANT 2013

 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

BVC 2014

CONTRACTARE LINIE DE CREDIT

CONVOCATOR

CONVOCATOR

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 29.04.2013

HOTARAREA AGOA NR.29 / 29.04.2013

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  -17/18.05.2012

HOTARARE CA 166/11.04.2012

HOTARAREA CA

HOTARAREA CA 166/11.04.2012

CONVOCATOR

CONVOCTOR

PROCURI SPECIALE

PROCURA PERSOANA FIZICA

PROCURA PERSOANA JURIDICA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  -23/24.04.2012

ERATA!!!

ERATA!!!

CONVOCATOR

CONVOCATOR AGOA 23/24.04.2012 – PAG.1

CONVOCATOR AGOA 23/24.04.2012 – PAG.2

CONVOCATOR AGOA 23/24.04.2012 – PAG.3

MATERIALE AGOA 29/30.04.2013

CONVOCATOR AGOA 29/30.04.2013

PROCURA SPECIALA

PROCURA SPECIALA REFACUTA

MODEL BULETIN VOT ADMINISTRATORI 2013

LISTA CRONOLOGICA CANDIDATURI ADMINISTRATORI 2013

MODEL BULETIN VOT ALEGERE AUDITOR 2013

MODEL BULETIN VOT REVOCARE CA 2013

MATERIALE DE SEDINTA

SITUATII 31.12.2012

BILANT 31.12. 2012

Bugetul de venituri si cheltuieli 2013

Raportul administratorului 2012

Note explicative bilant 2012

Situatia fluxurilor de trozorerie 31.12.2012

Modificarile capitalurilor proprii 31.12.2012

Plan de investitii 2013

Raport de audit 2012

SITUATII 31.12.2011

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL 2011

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR  PENTRU ANUL 2011

BILANT 31.12. 2011

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  31.12.2012

NOTE CONTABILE  BILANT 2011

DATE INFORMATIVE

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR

BVC 2012

PLAN DE INVESTITII  2012

CONTRACTARE LINIE DE CREDIT

HOTARAREA  CA 166/11.04.2012

HOTARAREA 166/11.04.2012

LISTA CANDIDATI PENTRU ALEGEREA CA

MIHAI MARIAN

HUTANU MIHAELA GABRIELA

SPALATELU CONSTANTA

PATRICHI ION

VIGARU ION

ERCULESCU FLORICA

ANDRONACHE GELU

FORMULAR PROCURA SPECIALA

PROCURA PERSOANE FIZICE

PROCURA PERSOANE JURIDICE

BULETINE DE VOT

BULETIN DE VOT REVOCARE CA

BULETIN DE VOT ALEGERE CA

BULETIN DE VOT ALEGERE AUDITOR FINANCIAR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  -14/15.09.2011

Procura speciala AGOA din data de 14/15.09.2011

HOTARAREA 158/09.09.2011 – EXTRAS

PROCURA SPECIALA

Convocator:

REPUBLICARE ORDINE DE ZI AGOA 14/15.09.2011

CONVOCATOR AGOA 14/15.09.2011

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  -08/09.08.2011

HOTAREAREA  AGEA NR. 26/08.08.2011

PROCURA SPECIALA AGEA  08/09.08.2011

CONVOCATOR AGEA 08/09.08.2011

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  –

06/07.07.2011

Completare ordine de zi

COMPLETARE CONVOCATOR

Formular Procura Speciala

FORMULAR PROCURA SPECIALA

Formular Buletin de vot revocare administratori

BULETIN VOT REVOCARE

Formular Buletin de vot alegere administratori

BULETIN VOT ALEGERE

Lista candidati pentru postul de Administrator

HOTARAREA NR. 152/21.06.2011 

PATRICHI ION

SICHIGEA ELENA

PARVAN CLAUDIA

HUTANU MIHAELA GABRIELA

MIHALCEA PETRU

GHEORGHE CHIRILA

VIGARU ION

JEMBOIU GEORGE NICOLAE

STEGARU ANTONETA

ERCULESCU FLORICA

PAUN LIVIU

BRINZA MIHAI

BADOIU MIHAELA MIRELA

ANDRONACHE GELU

ONEA MARIAN DOREL

PLAN DE INVESTITII

PLAN  INVESTITII COMPLETAT

CONVOCATOR

CONVOCATOR AGOA 06/07.07.2011

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 27/28.04.2011


CONVOCATOR AGEA 27/28.04.2011

FORMULAR PROCURA SPECIALA AGEA 27/28.04.2011

Hotararea CA Nr. 147/20.04.2011 – suspendare drept de vot

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 27/28.04.2011

CONVOCATOR AGOA 27/28.04.2011

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2010

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR 2010 pag. 1

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR 201 pag. 2

BILANT 2010

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 2010

NOTE CONTABILE  BILANT 2010

BVC 2011

PLAN DE INVESTITII  2011

FORMULAR PROCURA SPECIALA AGOA 27/28.04.2011

Hotararea CA Nr. 147/20.04.2011 – suspendare drept de vot

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 14/15.02.2011

HOTARAREA CA NR. 144/11.02.2011:Suspendare drept de vot actionari – Actiuni concertate

FORMULAR PROCURA SPECIALA  AGOA 14/15.02.2011

FORMULAR BULETIN DE VOT

Hotararea CA nr 143/25.01.2011 – extras

CV-URI CANDIDATI:

DL. MIHALCEA PETRU

DL. MINJINEANU EDY-GABRIEL

DNA. ILIE GABRIELA

Hotararea CA nr 142/12.01.2011

Convocator AGOA 14/15.02.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

02/03.12.2010

Hotararea CA 137 /27.10.2010

Convocator AGOA – 02/03.12.2010 

Hot. CA nr.139/10.11.2010 – Lista candidati, modalitati de vot

Hotararea CA nr. 139/10.11.2010

Bunu Antonel Cristi

Hutanu Mihaela

Parvan Claudia

Sichigea Elena

Patrichi Ion

Buletine de vot

Procura speciala AGOA 02/03.12.2010

Suspendare drept de vot actionari-actiuni concertate

Anunturi de  vanzare